Sjuksköterskor

Rebecka Lund

Sjuksköterska/Äldrevårdsmottagning

Claus Braun Engström

Astma/KOL-sjuksköterska

Stephanie Rasmusson

Sjuksköterska

Veronica Kede

Sjuksköterska/

Biträdande verksamhetschef

Jasmine Hylkén

Sjuksköterska (Studieledig)

Carin Nilsson

Diabetessköterska

Caroline Holmberg

Sjuksköterska

Anna Jacobsson

Sjuksköterska (Timanställd)

Therese Wiborn

Distriktsköterska/BVC

Malin Kjell

Distriktsköterska/BVC