Sjuksköterskor

Rebecka

Sjuksköterska/Äldrevårdsmottagning

Claus

Astma/KOL-sjuksköterska

Stephanie

Sjuksköterska

Veronica

Sjuksköterska/ Tf Verksamhetschef

Jasmine

Distriktsköterska

Carin

Diabetessköterska

Caroline

Sjuksköterska

Therese

Distriktsköterska