BVC

BVC har flyttat till nya lokaler på Hamngatan 9, Ångkvarnen och blir en del av Mama Mia i Trelleborg. Här finns det barnavårdcentral, barnmorskemottagning och ultraljudsverksamhet under samma tak. Länken till mottagningen i Trelleborg hittar du nedan.

Till vår Barnavårdscentral kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

På Barnavårdcentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder bland annat stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling, vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök. Distrikts/Barnsjuksköterskan tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.

Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar upp till fem års ålder.

Vi följer barnahälsovårdens basprogram.