BVC

Under 2019 flyttar Kattens och  Valens BVC ihop i lokaler på Hamngatan 9 och blir Mama Mia Livets BVC.

Till vår Barnavårdscentral kan du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

På Barnavårdcentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder bland annat stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling, vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.

Alla nyfödda barn erbjuds hembesök. Distrikts/Barnsjuksköterskan tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har du frågor innan vi har hört av oss, är du välkommen att ringa.

Vi kallar ditt barn till regelbundna hälsoundersökningar upp till fem års ålder.

Vi följer barnahälsovårdens basprogram.