Jourverksamhet

Utöver våra öppettider hänvisar vi till 1177 och på helger till Centrumkliniken som håller öppet 10-15.

OBS! Ring först på telefon 0410-359820.