Jourverksamhet

Utöver våra öppettider hänvisar vi till 1177 och på helger till Centrumkliniken som håller öppet 10-15.

OBS! Ring först på telefon 0410-359820.

Lideta Digital

Träffa våra läkare online genom videobesök. Vi erbjuder tider måndag-fredag 08.00-21.00 och helger 12.00-16.00 beroende på bokningsgrad.

https://se.visibacare.com/lideta/