INFEKTIONSMOTTAGNINGEN STÄNGD!

Med anledning av Coronaviruset ( covid-19) har Lideta Hälsovård valt att stänga alla sina drop-in mottagningar. Detta innebär att vi har vår infektionsmottagning stängd tills annan information ges.

Vänligen ring 0410-45670 för att boka en tid

Tidigare information.

Infektionsmottagning


Infektionsmottagningen är öppen mellan 13.00-14.30.

Anmälan till infektionsmottagningen görs direkt i receptionen.

Vi välkomnar vuxna och barn över 3 års ålder med lättare och kortvariga (< 2 veckor) besvär från:

  • Öron
  • Ögon
  • Hals
  • Urinvägar

Sköterskan bedömer dina symtom och om det behövs bokar tid till doktor.    

Alla patienter kallas in i turordning.

Övriga akuta ärenden, långvariga symtom i synnerhet om du har en kronisk lungsjukdom eller behöver ett sjukintyg samt barn under 3 års ålder hänvisar vi till vår telefonrådgivning 0410-456 70.

Har du fyllt 75år är det alldeles utmärkt att ringa vår äldremottagning på telefonnummer 0721-94 34 02 varje dag mellan 10.00-12.00.

Hjärtligt välkomna!